Zaštita povrća od plamenjača

Zaštita povrća od plamenjača

Crna_pjegavost_Alternaria_na_kupusuPlamenjače su hrvatski naziv za bolesti koje se javljaju u vegetaciji na različitim povrtnim kulturama iz različitih rodova biljaka, a po fitopatologiji spadaju u rodove Peronospora, Alternaria, Phytophtora, Pseudoperonospora i neke slične.

Već su nam svima dobro poznate plamenjače na krumpiru, rajčici, krastavcu i sličnim kulturama, no one se javljaju i na kupusnjačama i luku. Simptomi na kupusnjačama mogu biti različiti zavisno da li se radi o cvjetači, kupusu ili kelju.

Peronosporom (plamenjačom) kupusa mogu biti zaražene već male biljčice u rasadu,  jer su kotiledone i prvi listići najpodložniji napadu bolesti. Na mladim biljčicama bolest se očituje prvo žućenjem, a onda i otpadanjem listova. Starije lišće postaje otpornije. Kod cvjetača i brokula može biti zaražen i cvijet na kojem nastaju tamne pjege. Na rotvi, rotkvici i repama nastaju tamna udubljena na korijenu, a  specifično je da su ta mjesta suha.

Plamenjaa_na_lukuPlamenjaa_lukaPeronospora (plamenjača) luka napada i luk i poriluk i češnjak. Bolest prepoznajemo po listovima koji su zavinuti i svjetlije su boje. Često takvi listovi budu polomljeni i vise prema tlu. Kao najjednostavniju zaštitu treba poštovati plodored i koristiti zdrave lučice.

Protiv plamenjača na kupusnjačama (kupus, kelj, cvjetača) i svim vrstama luka neophodno je koristiti fungicide na osnovi bakra (NEORAM WG) ili kombinacije bakra sa sistemikom (GALBEN C). Ove pripravke preporučljivo je korstiti naizmjenično s pripravcima drugačijeg načina djelovanja kao što su MANKONOR 80 WP ili novi sistemično-kontaktni pripravak na našem tržištu – FANTIC M.

Preporučljivo je svakako prije presađivanja zaštititi rasadu fungicidom na osnovi bakra, kao što je npr. Pripravak NEORAM WG. Budući da NEORAM WG utjeće da mlade biljčice „očvrsnu“ na taj način štitimo biljku od napada bolesti u daljnjoj vegetaciji.

Nataša Mužević, dipl.ing.agr.